CONDICIONS DE RESERVA

1. RESERVA I FORMA DE PAGAMENT:

Només s’acceptaran reserves a nom d’una persona física ( en endavant anomenada client), no s’accepten reserves a nom d’una persona jurídica. El client i les persones allotjades en la propietat llogada, accepten aquest contracte de lloguer turístic, en cap cas d’habitatge habitual. Totes les reserves es realitzen amb Cala Marquesa Real Estate S.L. ( en endavant anomenat ICM) i estan subjectes a les següents condicions:

1.1.- Per confirmar la reserva s’ha d’abonar una bestreta del 40% del total del lloguer,  en el moment de realitzar la reserva. La resta, el 60%, s’haurà d’abonar 2 setmanes abans de la data de la seva arribada. El pagament pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit, transferència bancària o ingrés en efectiu fins a un límit de 1000euros segons estipula la llei. La persona que efectuï la transferència ha d’indicar el número de reserva i el nom de la persona que figura a la reserva.

1.2.- Si el pagament a compte o l’ import restant no s’efectua en el termini especificat, Cala Marquesa Real Estate S.L. es reserva el dret d’anul·lar la reserva. El compromís entre ICM i el client no es fa efectiu fins que no es rebi la bestreta i el client hagi rebut la confirmació de reserva on-line. En cas de cancel·lació de la reserva s’aplicarà el punt nº 2: Despeses d’anul·lació

1.3.- Cala Marquesa Real Estate S.L.  lloga legal i fiscalment en nom i per compte del propietari.

2. DESPESES PER ANUL·LACIÓ:

En cas d’anul·lació de reserva, el client ha de comunicar-ho immediatament a Cala Marquesa Real Estate S.L. per correu electrònic a calamarquesa@calamarquesa.com, només aleshores l’anul·lació serà vàlida. L’escala de despeses per anul·lació de reserva s’aplica de la següent manera: Més de 6 setmanes abans del dia d’arribada: 5% de l’ import total; entre 6 i 2 setmanes abans de l’arribada: l’import de la paga i senyal; 2 setmanes abans: 100% de l’ import total.

Per tal d’evitar l’aplicació de política de cancel·lació ICM recomana la contractació d’una assegurança de cancel·lació de reserva que garanteixi el reemborsament de les despeses d’anul·lació en varis casos, inclòs el Covid-19 dins de les malalties greus. Vegeu especificacions en el punt 12.- Contractació assegurança viatge

En el cas que el client es vegi afectat per restriccions de mobilitat imposades per les autoritats ( locals, regionals, nacionals o internacionals) que li impedeixin arribar a l'allotjament, ICM li emetrà un bonus per l'import pagat que podrà bescanviar per una reserva de qualsevol de les nostres propietats que estigui disponible i tindrà validesa passat 1 any desde la data de inici d ela reserva. No es garanteix la disponibilitat i dates pel mateix immoble per la temporada següent.

3.  NOMBRE DE PERSONES:

El contracte és personal. El client  no pot atorgar permís a un tercer per ocupar l’allotjament, o una part del mateix, durant el període de la seva reserva i està totalment prohibit subarrendar.  El client no està autoritzat a allotjar més persones de les que consten en el full de reserva sense el permís per escrit de Cala Marquesa Real Estate S.L.

4.- ARRIBADES I SORTIDES:

Els dies d’entrada per a les reserves fora de temporada son totalment flexibles. Des de el segon cap de setmana de juliol i fins l’últim cap de setmana d’agost les reserves es fan de dissabte a dissabte en el cas dels apartaments y de divendres a divendres per les cases.  Les propietats estan disponibles a partir de les 17h del dia de l’arribada i s’han de desallotjar abans de les 10:00h del dia de la sortida. Aquells clients que no puguin arribar durant el nostre horari d’oficina  hauran de posar-se en contacte amb nosaltres per organitzar la recollida de claus. A més a més hauran de tenir abonat l’ import TOTAL del lloguer i la fiança per accedir a aquest servei. Per a qualsevol emergència poden trucar al 616 431 583.

5.- FIANÇA

A la seva arribada se us bloquejará mitjançant de targeta de crèdit l’ import de fiança que indiqui la fitxa de la propietat que ha llogat a la nostre web per tal de garantir possibles desperfectes o pèrdua de Claus. La fiança serà retornada en un termini de 30 dies de forma automàtica. Haurà de notificar en un termini de 24h qualsevol desperfecte que hagi trobat a l’allotjament. La fiança també serà utilitzada en els casos en els que es deixi l’allotjament excessivament brut, no s’hagin rentat els estris de cuina o deixin escombraries dins de l’immoble, per aquests conceptes es penalitzarà al client amb l’import de 150€. En cas d’haver trobat algun desperfecte i de retenir la fiança, el saldo restant es  retornarà al client mitjançant transferència bancària.

6.-ELS PREUS INCLOUEN

Aigua, gas, electricitat i neteja final. En el cas que la bombona de gas s’acabi Cala Marquesa Real Estate S.L.  els facilitarà una de nova sense cost afegit, a les nostres oficines.

7.- TAXA TURÍSTICA

El client haurà d’abonar la taxa turística corresponent a la seva estada: 1 € per persona i nit fins a un màxim de 7 nits. Els menors de 17 anys estan exempts d’aquest impost

8. LLOGUER DE LLENÇOLS I TOVALLOLES:

Els allotjaments no disposen de roba de llit, ni de tovalloles ni de draps de cuina. El client pot portar la seva roba o llogar-la amb ICM. Els preus del lloguer son:

Llençols: 10 € per persona. Set de tovalloles (1gran + 1 petita): 10 € per persona.

Si ICM detecta que el client ha utilitzat els llits sense llençols se li carregarà de la fiança l’import de la neteja de cobre-llits i protectors de matalàs.

9.- LLOGUER DE BRESSOLS, CADIRA NADÓ, ETC.:

Estan disponibles sota petició.

Preus: Bressol 33 € ; cadira per a nadó: 20€; preus per tota l’estança.

10.- ANIMALS DOMÈSTICS:

No s’accepten animals domèstics sense autorització expressa de Cala Marquesa Real Estate S.L.. El suplement per portar animals domèstics als allotjaments estigui permès és de 60 euros.

11.- CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVA

Cala Marquesa Real Estate S.L. posa a la seva disposició la contractació d’una assegurança de cancel·lació de viatge, amb la qual es garanteix el reemborsament de les despeses d’anul·lació, quan l’assegurat anul·li per qualsevol dels 28 motius establerts, inclòs el Covid-19 dins de les malalties greus, mort, pèrdua de feina entre altres causes detallades en el següent enllaç: https://calamarquesa1.attis-insurance.com/

11.- DRET D’ADMISSIÓ

Cala Marquesa Real Estate S.L.  es reserva el dret d’admissió sobre qualsevol de les propietats llogades així com a les seves oficines. L’incompliment de les normes comunitàries o de les normatives cíviques pot ser causa de rescissió del contracte i  desallotjament immediat per part de les autoritats policials, acceptant expressament el client aquesta clàusula.

12.- ACCÉS INDUSTRIALS: El client permet en tot moment l’accés a la propietat per part dels tècnics de manteniment i/o industrials, amb la finalitat de que puguin realitzar els treballs de manteniment  i/o reparació de l’allotjament i/o els seus exteriors.

13.- RESPONSABILITATS

ICM s’assegura que els allotjaments estan en bones condicions a l’arribada del client, si no fos així per alguna raó aliena a ICM, aquesta es compromet a solucionar el problema en 24 h ( excepte si es requereix assistència tècnica aliena). ICM es reserva el dret a oferir un allotjament alternatiu de igual o superior categoria si, per circumstàncies alienes a ICM, la vivenda llogada pel client no estigués disponible. En cas de desastre natural ICM es reserva el dret de cancel·lar la reserva. En aquest cas es retornaria tota la quantitat pagada al client

Cala Marquesa Real Estate S.L. no accepta cap responsabilitat per las següents circumstàncies alienes a l’empresa:

14. PROTECCIO DE DADES: De conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L.O.P.D. 15/99, els informem que les seves dades s’incorporaran als fitxers amb titularitat Cala Marquesa Real Estate S.L.. Així mateix, mitjançant la seva reserva i la paga i senyal, ens autoritza a utilitzar la via electrònica per contactar amb vostè així com per enviar-li ofertes o novetats sobre els nostres productes i serveis; i per comunicar les seves dades al propietari a efectes fiscals i legals. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, anul·lació i oposició, es podrà dirigir per escrit a Avda. Joan Pericot, 36, 17210 Calella de Palafrugell, Girona.

Aquest contracte es regeix per la normativa i jurisdicció espanyola. En cas de conflicte sobre la interpretació i/o execució del present contracte, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de justícia de la Bisbal d’Empordà, renunciant al seu propi fur si aquest fos un altre.